Özlü Sözler

En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur.
Kemal Atatürk - 1922

Duyuru Toki

DUYURU

                                              

   SAYIN KAT MALİKLERİ;

1.      B-20,B-21,D20,D-21 bloklarda daire kapı numaralarının projelendirmede ters olduğu için,dairelerin satışında sorunlar yaşanmaktadır. Daire numaraları blok girişinden sol taraf 1’den başlaması gerekirken, numaralar ilk projede olduğu gibi verilmiştir.TOKİ ve tapu ile yapılan görüşmelerde bu yanlışlığın düzeltilmesi 2011/3 sayılı genelge kapsamında kapı numaraları değişmeden blok karar defterine tüm tapu alan kat malikleri imzalamak kaydıyla bir karar alınması gerekmektedir.

2.       ANKARA dışında bulunan tapusunu alan kat malikleri aşağıda belirtilen açıklamalı vekaletnamenin noter tarafından çıkartılıp gönderilmesi gerekmektedir. Kararların tüm tapu alan kat malikleri tarafından imza altına alınması gerekmektedir. Tapu almayan kat malikleri adına TOKİ tarafından imza altına alınacaktır.

ÖRNEK:

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETMANE

Ankara ili Etimesgut ilçesi eryaman mah. 2.meşrutiyet. cad. vaki ve kain tapunun 46535 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki maliki bulunduğum binadaki dairenin satış hariç blok bağımsız bölüm numaralarında değişiklik yapmaya bu işlemlerle ilgi teknik rapor hazırlatma ve ilgili belediye tapu müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılması gereken işlemleri takip etmek, tapu kayıtlarI ve planlardaki gerekli değişiklikleri yaptırtmaya bizim adımıza bu işlemleri imzalamak ve sonuçlandırmak üzere 50839559026 TC kimlik numaralı Asım oğlu Şükriye’den doğma 01.08.1952 tarih Nevşehir doğumlu Yakup ŞEKERYAPAN’a muvafakat verip vekil tayin ettim.

 

İLGİLİLER:

  

         Sahibi:                                                         

         İli :                                                             

         İlçesi:

         Mahallesi:

         Ada:

         Parsel:

         Kat:

         Bagımsız bölüm no:

Duyuru

DUYURU  

           Atakent vadi sitesi temsilciler kurulu,  30 Mayıs 2014      tarihinde toplanmış, ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.   Asansörlere yapılacak olan müzik sistemi çeşitli firmalarla görüşülmüş, sistemin sürekli arıza vereceği yayınların  ses düzeyinin kalitesiz olacağı nedenlerinden dolayı ileride meydana gelecek sorunlar sebebiyle, müzik sisteminin yaptırılması kararı iptal edilmiştir.

2.   B-20 ve B-21  blokların önündeki yol genişletme çalışması için gerekli teklifler alınıp incelenmiş, genişletme yapılacak yerde süperonline kabloları ve elektrik kabloları geçtiği maliyetin tahmin edilen fiyattan fazla çıkacağı ve

 B-20 ve B-21 bloklarında oturan kat  maliklerinin isteği doğrultusunda daha önce alınan yol genişletme kararı iptal edilmiştir.

3.   Bloklarımızın çatılarında akmalar meydana geldiği  özellikle B-20, B-21,C-20, C-21  blokların kat maliklerinden ve en üst katlarda oturan kat sakinlerinden evlerinin hasar görmesi şikayetleri üzerine, bu sorunun  öncelik arz etmesi nedeniyle  bloklarımızın çatılarının  bakımı ve onarımlarının yaptırılması oy birliği ile kararlaştırılmış ve imza altına alınmıştır.

 

                                      SİTE YÖNETİM KURULU

2014 Yılı 1. Denetim Raporu

  

6 NCI ETAP ATAKENT VADİ SİTESİ

DENETİM KURULU

ERYAMAN / ANKARA

 

 

 

SAYI    : 46535/                                                                                                         22 NİSAN 2014

KONU   :2014 Yılı 1. denetim raporu.

 

            Eryaman/Ankara 6’ncı Etap Atakent Vadi Sitesi Yönetim Kurulunun OCAK – ŞUBAT - MART 2014 dönemini kapsayan üç aylık faaliyetleri karar, işlem, hesap ve usul yönünden denetlenerek, sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Denetleme kurulu denetleme faaliyetlerini 21-22 NİSAN 2014 tarihlerinde yürütmüştür.

 

Devamını oku...

2014 Yılı İşletme Bütçesi

 ERYAMAN

6 NCI ETAP ATAKENT VADİ SİTESİ

46535 ADA YÖNETİM KURULU

ANKARA

SAYI: 46535 /                                                                                                      24 OCAK  2014

KONU: 2014 Yılı İşletme Bütçesi

 

Sayın Kat Maliki,

Atakent Vadi Sitesi 46535 ada Temsilciler Kurulu olağan toplantısı 24 OCAK 2014  tarihinde yapılmıştır. Toplantıda 1 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan tahmini işletme bütçesi onaylanmıştır.

1.         Ödemeleri kat maliklerini ilgilendiren kararlar,  NİSAN – MAYIS-HAZİRAN 2014 ev sahipleri ek ödeme / avans (3 ay x 50 TL. = 150 TL.)

Kat malikleri tarafından 3 ay süre ile 50 TL her ayın 25’ine kadar ödenmesine karar verilmiştir.(50 x 3 =150 TL)

           B-20, 21 C-20,21 Önündeki yolun genişletilmesi.

           Kamera sistemine ilavelerin yapılması.

           Asansörlere müzik sisteminin yapılması.

           Blok giriş katlarına flotal ayna ve led aydınlatmanın yapılması.

           Çevre düzenlemesinin yapılması

2.         Ödemeleri dairelerde ikamet edenleri ilgilendiren kararlar,

-           OCAK  –  ŞUBAT 2014  60 TL. X 2 AY = 120 TL.

-           MART – ARALIK 2014   60 TL. X 10 AY = 600 TL.

-           (OCAK – ŞUBAT 2015)  60 TL. ödeme devam edilecektir.

Devamını oku...