Özlü Sözler

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
Kemal Atatürk - 1927

DUYURU

 Sayın kat maliki komisyon tarafından binalarımızın boyanması jotun boyayla boyanmasına karar verilmiştir. Komisyon tarafından  seçilen boya resimleri ektedir.seçtiğiniz renk resimlerini daire numaranız yazarak 05537830699 nolu cep telefona watsapp veya mesaj yoluyla bildiriniz.ÖRNEK: b20/25 daire blok 2 nolu resmi seçtim .

B BLOK 1 NOLU RESİM          B BLOK 2 NOLU RESİM        B BLOK 3 NOLU RESİM

   

C BLOK 1 NOLU RESİM        C BLOK 2 NOLU RESİM       C BLOK 3 NOLU RESİM

    

D BLOK 1 NOLU RESİM        D BLOK 2 NOLU RESİM        D BLOK 3 NOLU RESİM

    

 

2018 YILI 1. DENETİM RAPORU

6 NCI ETAP ATAKENT VADİ SİTESİ

DENETİM KURULU

ERYAMAN / ANKARA

 

SAYI    : 46535/                                                                                                         

KONU   :2018 Yılı 1. denetim raporu.

 12 Nisan 2018

            Eryaman/Ankara 6’ncı Etap Atakent Vadi Sitesi Yönetim Kurulunun Ocak-Şubat-Mart 2018 dönemini kapsayan üç aylık faaliyetleri karar, işlem, hesap ve usul yönünden denetlenerek, sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Denetleme kurulu denetleme faaliyetlerini 9-12 Nisan 2018 tarihlerinde yürütmüştür.

 

A. HESAP VE MUHASEBE DURUMU :

 

1. Dokümanlarda gösterilen gelir gider durumu belgelerden incelenmiş ve harcamaların fatura, yazar kasa fişi ve ada yönetim kurulu gider makbuzu ile yapıldığı görülmüştür.

 

2. Çalışanlara ait SSK primlerinin, stopaj ve damga vergilerinin kanuni süresi içerisinde yatırıldığı görülmüştür.

 

3. Kat malikleri ve kiracılardan alınan üye aidat tahsilatlarının Ocak, Şubat, Mart 2018 ayında % 95  oranında gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

4. Temsilciler kurulu kararı ile Blok görevlilerine elektrik, su, doğalgaz  yardımı ödemelerinin devam ettiği görülmüştür.

 

5. Çalışanlara ait kıdem tazminatı toplamının 31.03.2018 Tarihi itibariyle 70.241,50 TL olduğu ve ayrı hesapta tutulduğu görülmüştür.                   

 

GELİR DURUMU :

S.NO.

DÖNEMİ

TUTARI (TL.)

1.

Aralık 2017 ayından devreden olumlu fark

132.209,64

2.

Ocak 2018 gelir toplamı

31.625,42

3.

Şubat 2018 gelir toplamı

37.271,61

4.

Mart  2018 gelir toplamı

101.799,43

TOPLAM

302.906,10

 

GİDER DURUMU :

S.NO.

DÖNEMİ

TUTARI (TL.)

1.

Ocak 2018 gider toplamı

32250,02

2.

Şubat 2018 gider toplamı

24947,31

3.

Mart 2018 gider toplamı

49295,69

TOPLAM

106.493,02

4.

Nisan 2018 ayına devreden olumlu fark

(70.241,50 TL kıdem tazminatı dahil)

 

196.413,08

 

B. YÖNETİM FAALİYETLERİ :

 

1. Yönetim Kurulu karar defteri incelenerek yapılması gereken işler için gerekli kararların alındığı görülmüştür.

 

2. Dönem içerisinde 2000 ad Mazı fidası alınmış ve dikimi yapıldığı görülmüştür.

 

3. Dönem içerisinde, asansör kabinlerinde bulunan süpürgeliklerin yenilendiği görülmüştür.

 

4. Dönem içerisinde, bahçe bitkilerinin budanması içn çit biçme motoru alındığı ve demirbaş kayıtdefterine işlendiği görülmüştür.

 

5. Dönem içerisinde, yangın kapılarının demir/saç olan üst kısımları çıkartılarak damperli cam takıldığı görülmüştür.

 

7. Dönem içerisinde site ana giriş kapısının yenilendiği görülmüştür.

 

9.  Dönem içerisindeki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.

Mustafa AKIN                                       Nihat ÖZATA                                        Mehmet ELBÜKEN

Denetim Kurulu Üye                              Denetim Kurulu Üye                              Denetim Kurulu Başkanı

DUYURU

 BLOKLARIMIZIN ENERJİ KİMLİK BELGELERİ ALINMIŞTIR.