Özlü Sözler

En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur.
Kemal Atatürk - 1922

SEÇİM DUYURUSU

 ERYAMAN

6 NCI ETAP ATAKENT VADİ SİTESİ
46535 ADA YÖNETİM KURUL
ANKARA
 
SAYI   : 46535/ 128                                                                                                16 / KASIM /2016
KONU            : 46535 Ada olağan genel kurul toplantısı
 
                                                                Sayın Kat Maliki,
           
Atakent Vadi sitesi 46535/1 ada, olağan kat malikleri genel kurulu toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 10-11-ARALIK 2016 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17-18 ARALIK 2016 tarihinde aşağıda belirtilen, yer ve saate çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
 
Söz konusu genel kurula katılabilmeniz için bu mektupla yetkilendirilmiş bulunmaktasınız. Genel kurula katılamamanız durumunda tarafınızca hazırlanacak vekâletname ile genel kurula katılmak üzere bir vekil tayin edebilirsiniz. Vekil tayin edilecek kişi en fazla iki kişiyi temsil edebilir.
 
Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi 24 ARALIK 2016 Tarihinde yapılacaktır.
 
Yaşantınızda mutluluk ve esenlikler dileriz saygılarımızla.
 
 
 
Neriman ÖZUĞUR            Sıddık TİLGEN                    Salim ÖZKAPTAN
            Ynt.Krl.Muhasip                 Ynt.Krl.Bşk.Yrd.                    Ynt.Krl.Bşk.
 
 
GÜNDEM:
1.Açılış, yoklama
2.Blok yönetici seçimi
3.Blok denetçi seçimi
4.Dilek temenni ve kapanış.
GENEL KURUL TAKVİMİ
BLOK NO               TARİH                         TOPLANTI YERİ                                     SAATİ
B-20                 10/17.12.2016                   C-24 BLOK YÖNETİM BÜROSU                       11.30
B-21                 10/17.12.2016                                //                        //                               13.00
C-20                 10/17.12.2016                               //                        //                               14:30
C-21                 10/17.12.2016                               //                        //                               18:00
C-22                 10/17.12.2016                               //                        //                               19:30
C-23                 11/18.12.2016                               //                        //                               13:00
C-24                 11/18.12.2016                               //                        //                               14:30
D-20                 11/18.12.2016                               //                        //                               18:00
D-21                 11/18.12.2016                               //                        //                               19:30
 
24 ARALIK 2016 Tarihinde yeni yönetim, denetim krl. Seçimi saat 20:00
 
ADRES: 2.Meşrutiyet Cad. Atakent vadi sitesi C-24 Blok Kapıcı dairesi                                                                                                         
,Eryaman/ANKARA Büro Tel: 312 283 06 99 Büro Faks: 312 283 81 16
 
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
İNG BANK YENİŞEHİR ŞB 279-5171444 MT-1 İBAN NO:TR63 0009 9005 1714 4400 1000 01
İNG BANK OPTİMUM ŞB 359-5171444 MT-1 İBAN NO:TR52 0009 9005 1714 4400 1000 05
WEB SİTEMİZ:www.atakentvadi.com
 
     
 
VEKALETNAMAE ÖRNEĞİ
46535/1 Ada Atakent Vadi sitesinin 10-11.ARALIK 2016 veya 17-18 ARALIK 2016 Tarihlerinde site yönetim bürosunda gerçekleştirilecek olan genel kurulda beni temsil etmeye aşağıda adı, soyadı, imzası bulunan kişiyi vekil tayin etiğimi arz ederim…/…/2016
:
 
 
         Vekil tayin eden                                                Vekil tayin edilen

2016 3. Denetim Raporu

  

6 NCI ETAP ATAKENT VADİ SİTESİ

DENETİM KURULU

ERYAMAN / ANKARA

 

 

SAYI    : 46535/                                                                                                         08 EKİM 2016

 

KONU   :2016 Yılı 3. denetim raporu.

 

            Eryaman/Ankara 6’ncı Etap Atakent Vadi Sitesi Yönetim Kurulunun TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL 2016 dönemini kapsayan üç aylık faaliyetleri karar, işlem, hesap ve usul yönünden denetlenerek, sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Denetleme kurulu denetleme faaliyetlerini 08 EKİM  tarihlerinde yürütmüştür.

 

A. HESAP VE MUHASEBE  DURUMU :

 

1. Dokümanlarda gösterilen gelir gider durumu belgelerden incelenmiş ve harcamaların fatura, yazar kasa fişi, gider makbuzu ile yapıldığı görülmüştür.

 

2. Çalışanlara ait stopaj ve damga vergilerinin kanuni süresi içerisinde yatırıldığı, SSK primlerinin ise kanun süre içerisinde yatırıldığı görülmüştür.

 

3. Kat malikleri ve kiracılardan alınan üye aidat tahsilatlarının TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL 2016 ayında % 98  oranında gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

4. Temsilciler Kurulu kararı ile Blok görevlilerine elektrik, su, doğalgaz ve Bayram harçlığı ödemelerinin yapıldığı görülmüştür.

 

5. Çalışanlara ait kıdem tazminatının vadeli hesapta tutulduğu görülmüştür. (44.481,70 TL.)

 

6. İşten çıkan Hasan KÖK’e (10.989.04TL.) kıdem tazminatı ödendiği görülmüştür.

 

Devamını oku...

KAMERA DUYURUSU

 TREND GÜVENLİK SİSTEMLERİ ile yapılan anlaşma sonucu Kamera Sistemleri ve kayıt cihazları komple yenilenmiştir.